Trešdiena, 10. februāris, 2016

Paulīna, Paula

DatumsLaiksPasākumsVieta
01.02. – 29.02Fotostāsts "DZIESMUSVĒTKUS BURTOJOT. 4.-12.07.2015.Rīga"
Preiļu novada BJC (karte)
01.02. – 21.05Vides izglītības projekts "IERAUGI, ATKLĀJ, SAGLABĀ!"
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzīves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts to saudzēt un saglabāt. Uzsākot minēto projektu, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas piedāvāt veidu, kā saistoši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilgstošā dabas vides izzināšanā. Nolikums - http://visc.gov.lv/intizglitiba/videsizgl.shtml
izglītības iestādēs (karte)
04.02. – 18.0244.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa „Lidice 2016” Latvijas kārtas laureātu darbu izstāde „Skola? Izglītība!”
Rīgas dome, Rātslaukums 1, Rīga (karte)
10.02.Ēnu diena
Ēnotāji 1.-12.kl.skolēni. Reģistrēšanās portālā www.enudiena.lv līdz 24.01.2016.
Ēnu devēju organizācijās (karte)
10.02.10:00 – 13:00Starpnovadu olimpiāde krievu (dzimtā) valodā 5.-7.kl.
Preiļu 2. vidusskolā A.Paulāna ielā 2, Preiļos (karte)