Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
01.12.09:30 – 12:00Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Pieteikties līdz 24.11.2017. Pieteikumus sūtīt uz epasta adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
01.12.20:00 – 22:00Folkloras kopas ''Rūtoj'' 15 gadu jubilejas pasākums
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīvā 6, Preiļi (karte)
04.12.09:00 – 15:00Projektu diena
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. (karte)
04.12.09:00 – 10:00Nodarbība 11.klašu ģimnāzistiem "Pētījuma izstrādes process un ZPD struktūra" 206.kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
04.12.12:00 – 16:00Strītbola sacensības "3 pret 3 uz vienu grozu"
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
07.12.10:00 – 16:30A programmas kursi “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā” (apjoms 12 st., lektori no IAC) Apraksts: Mācīšanās un domāšanas prasmju veidošanās. KD aktualitāte. KD metodes dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā. KD mācību procesa analīzē un mācību sasniegumu novērtēšanā. KD kompetenču attīstīšanas stratēģijas un skolotāju sadarbība mācību procesa plānošanā. KD stratēģijas un metodes mediju pratības nodrošināšanai un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai.
Kursi dalībniekiem ir bezmaksas, noslēgumā tiks izsniegtas apliecības. Sākums plkst. 10.00. Lūdzu, pieteikties līdz 7. novembrim plkst. 12.00, nosūtot vārdu, uzvārdu, skolu un personas kodu uz e-pastu anita@pvg.edu.lv Dalībnieki kursos tiks reģistrēti pieteikšanās secībā. Grupa nokomplektēta.
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.12.10:00 – 15:00A programmas kursi “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā” (apjoms 12 st., lektori no IAC) Apraksts: Mācīšanās un domāšanas prasmju veidošanās. KD aktualitāte. KD metodes dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā. KD mācību procesa analīzē un mācību sasniegumu novērtēšanā. KD kompetenču attīstīšanas stratēģijas un skolotāju sadarbība mācību procesa plānošanā. KD stratēģijas un metodes mediju pratības nodrošināšanai un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai.
14.12.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā ''VIDUSSKOLU KAUSS''
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
15.12.09:00 – 15:00Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde. Informācija: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=6523
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.12.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 108.kab.
22.12.09:30 – 10:301.semestra noslēgums, Ziemassvētku koncerts
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
27.12.11:00 – 16:00JEPVĢ pedagogiem un darbiniekiem tikšanās ar psihoterapeiti Ainu Poišu.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīva iela 6, Preiļi (karte)
28.12.10:00 – 12:30Metodiskā diena
MA semināri notiks:Matemātikas skolotājiem;Valodu - angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotājiem kopā;Informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājiem kopā;Sākumskolas skolotājiem;Bioloģijas un veselības mācības skolotājiem;Ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas skolotājiem kopā;Mūzikas skolotājiem;
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)