Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
10.02. – 24.03konkursa "PLAKĀTS SVĒTKOS" darbu IZSTĀDE
Ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu lokālpatriotismu un piederības sajūtu Preiļu novadam, izcelt dzimtās vietas vienreizīgumu un skaistumu ceļā uz Latvijas 100.gadadienu ir tapusi izstāde “PLAKĀTS SVĒTKOS”
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
01.03.10:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2017" Latgales novada kārta
Konkursa 2.kārta
Jēkabpilī (karte)
02.03.09:30 – 13:30Starpnovadu olimpiāde mūzikā
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
02.03.09:30 – 13:30Starpnovadu olimpiāde mūzikā
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
02.03.10:00 – 12:30Starpnovadu atklātā krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8.-9.kl.
Nolikums pārsūtīts 31.01.2017.
Riebiņu vidusskola, Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
03.03.09:30 – 14:30Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl.
Rīgā (karte)
03.03.19:00 – 21:00Žetonu vakars JEPVĢ
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.03.14:30 – 15:10Tikšanās ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu, tiem, kas mācās vācu valodu, un citiem interesentiem
206.kabinetā.
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
07.03.10:00 – 14:00''LĀSES'' pirmā posma sacensības volejbolā
Preiļi, Preiļu BJSS (karte)
07.03.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
08.03.09:30 – 14:30Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Savienojumi kastīšu izgatavošanā"
Preiļu pilsētas skolu mājturības darbnīcās 1. Maija ielā, Preiļos (karte)
09.03. 09:30 – 10.03 15:30Valsts olimpiāde matemātikā 9.-12.kl.
Rīgā, Raiņa bulvārī 8 (karte)
10.03.10:00 – 10:30Starpnovadu skolu sacensības florbolā
Piedalās 7. klase
Preiļi, Preiļu 1. psk., (karte)
11.03.09:30 – 14:00VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma Latgales novada skate
Jēkabpilī (karte)
11.03.09:30 – 14:00Pūtēju orķestru skate
Jēkabpilī (karte)
11.03.18:00 – 20:00Starptautiskā folkloras festivāla ''Baltica 2018'' skate
No JEPVĢ piedalās folkloras kopa ''Rūtoj''
Daugavpils (karte)
13.03.10:00 – 14:00Profesionālās kompetences pilnveides A programmas "Alkohola prevencijas metodes" 2. daļa "Skola un ģimene"
Kursi tiem pedagogiem, kuri apmeklēja 1.daļu 24.oktobrī.
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.03.09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. r.,m.
Skolās (karte)
15.03.09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. m.
Skolās (karte)
15.03.09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.kl. r.,m.
Skolās (karte)
16.03.D/d dabaszinībās 9.kl. skolēniem
Skolās (karte)
16.03.09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl. r.,m.
Skolās (karte)
16.03.09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. m.
Skolās (karte)
17.03.09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl. m.
Skolās (karte)
17.03.10:00 – 15:30Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference
Daugavpilī (karte)
20.03. – 22.03 Pasaules Ūdens diena 2017
Ūdens dienas aktivitāšu tematika pārsūtīta elektroniski uz skolu e-pastiem.
Preiļu 1.pamatskolā u.c. skolās (karte)
22.03. 09:30 – 24.03 17:00Valsts olimpiāde ķīmija
Rīgā (karte)
22.03.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS un mazās formas uzvedumu konkurss.
1.kārta. Pieteikuma anketas iesniegt elektroniski preilubjc@preili.lv līdz 2017.gada 17.martam. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa - www.pbjc.edu.lv
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā (karte)
23.03.09:30 – 12:30Starpnovadu olimpiāde vizuālajā mākslā 1.-12. kl.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils ielā 34, Preiļi, Latvija (karte)
23.03.09:30 – 13:30 Latgales novada olimpiāde mūzikā
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
23.03.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā (2005.dz.g.un jaun.zēni)
Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
24.03.Mūsdienu deju radošais konkurss. Latgales novada kārta.
Līvānu novada kultūras centrs, Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
24.03.10:00 – 14:00JRPVĢ badmintona čempionāts
Preiļi, JEPVĢ un Preiļu 1. psk. (karte)
27.03.13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
28.03. – 31.03Erasmus + projekta 7 dalībvalstu koordinatoru tikšanās J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
Kooperatīva 6,J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
29.03.10:00 – 14:00Paskāla ritenis 2017
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra aicina audzēkņus piedalīties olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2017”, kura notiks 2017. gada 29. martā DU Parādes ielā 1, Daugavpilī. Iegūt papildus informāciju par olimpiādes norises vietu, laiku un kārtību, kā arī reģistrēties dalībai olimpiādē (līdz 21.03.2017. ) var lapā: https://paskalaritenis.ik.du.lv/ Ar cieņu, Informātikas katedras kolektīvs
Daugavpils universitāte, Parādes 1, Daugvpils (karte)
30.03.09:00 – 12:00D/D fizikā, ķīmijā 11.kl.
Skolās (karte)
30.03.11:00 – 12:30Pasākums "Garšīgie likumi" - Eiropas Parlaments
Pasākums "Garšīgie likumi" - Eiropas Parlaments. Tēma: ĢMO, jaunā pārtika un alergēni. Piedalās 10.D , 11.K klase, 8.D klase un skolēni no Preiļu 1.pamatskolas.
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.03.15:00 – 16:00Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli
Preiļi, Kultūras centrā (karte)