Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta

Janvāris

03.01.10:00 – 12:00MA seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem Preiļu 1.p.
03.01.10:00 – 15:00Seminārs JEPVĢ skolotājiem un darbiniekiem "Iekšējo resursu un komunikācijas prasmju pilnveide"
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.01.10:00 – 15:00Seminārs JEPVĢ skolotājiem un darbiniekiem "Iekšējo resursu un komunikācijas prasmju pilnveide"
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.01.10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (1.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
04.01.10:00 – 12:00Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.01.10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (2.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
09.01.Latgales reģiona sacensības basketbolā ''Vidusskolu kauss''
Rēzeknes Valsts ģimnāzija (karte)
11.01.14:30 – 16:00Tikšanās ar mācītāju ''Latvijas lepnumu 2017'' A.Mediņu
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Vēstures olimpiāde 9.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 09.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Vēstures olimpiāde 12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz: 09.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.01.10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (3.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
15.01. – 19.01“Erasmus+” stratēģiskās starpskolu partnerības projekta “ The ARTICS” C1 mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes ar skolēniem projekta partnerības skolā Utajarvi, Somijā
15.01.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 11.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv 

 Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes norises kārtība(lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.01. – 17.0111. -12.klašu skolēniem nodarbība karjeras izglītībā ar izaugsmes treneri Kristīni Zaksu.
16.01.09:30 – 10:30Karjeras izvēles programmas "Ēnu dienas" pieteikšanās 1.kārtas sākums

JuniorAchievement Latvija

Karjerasizvēles programmas - Ēnu diena

1.- 12.klasēm

NOLIKUMS


2017./2018.mācību gadam Programma


Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) preču zīme (Nr.M50657). Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienākumus.


Mērķis


Attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību: plānošanas prasmes, apzināt savas intereses, darba prioritātes un darba perspektīvas.


Uzdevumi


1.Iedvesmot skolēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt;

2.Paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem uzņēmējiem, nozaru ekspertiem, valsts struktūru vadītājiem.

3.Praktiski parādīt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;

4.Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum;

5.Veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai sabiedrībā.


Dalībnieki


1.- 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi


Programmu iesakām


Vispārējās, tehniskās, profesionālās valsts un privātās izglītības iestādes.


Prasmes un iemaņas


Komunikācijas prasmi. Prezentācijas un sevis pierādīšanas prasmes. Spēja sadarboties. Nebaidīšanās kļūdīties. Lēmumu pieņemšana. Problēmu risināšana. Prioritāšu noteikšana. Karjeras iespēju apjaušana. Nākotnes plānošana.


Kalendārs

Ēnotājiem – skolēniem un ēnu devējiem - uzņēmumiem


4.janvāris, 2018 – 2.februāris, 2018 Uzņēmumi reģistrējās, atjauno profilus, piesaka vakances Ēnu dienai.

3.janvāris, 2018 – 9.februāris, 2018 Skolēni - ēnotāji reģistrējās, atjauno profilus, piesakās vakancēm:

16.janvāris, 2018 – 21.janvāris, 2018 Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojami vakanci, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

22.janvāris, 2018 – 24.janvāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

25.janvāris, 2018 – 28.janvāris, 2018 Pieteikšanās 2.kārta – visi reģistrētie skolēni un noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

29.janvāris, 2018 – 31.janvāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

1.februāris, 2018 – 4.februāris, 2018 Pieteikšanās 3. kārta - visi reģistrētie skolēni un noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

5.februāris, 2018 – 7.februāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

8.februāris, 2018 – 11.februāris, 2018 Nejaušais Ēnotājs – tikai reģistrēto skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3.kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei skolēns, automātiski kļūs par

 

16.01.10:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde 8.-10.klasēm un 11.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
17.01.09:00 – 13:00Starpnovadu skolu sporta spēles basketbolā 8.-9.klase
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
17.01.10:00 – 13:00Seminārs skolēniem „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”
17.01.10:00 – 11:30Eiropas Savienības dabaszinību olimpiāde 9.-10.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaites režīmā 2018. gada 12. janvārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Piedalītiesvar 9. un 10. klašu izglītojamie, kuriem 2017. gada 31. decembrī nav 17 gadu;
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2017. gada 22. decembrim; 
Dalībniekureģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada9. janvārim;    

   
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.01.10:00 – 13:00Fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 9.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 12.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Fizikas valsts 68. olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija; Preiļu 1.pamatskola, Daugavpils iela 34 (karte)
23.01.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem. 108.kab.
24.01.Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā 10.-12. klase
25.01.18:00 – 19:30Jaunā gada pasākums.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.01.Volejbola sacensības ģimnāzijā
26.01.09:00 – 10:00Nodarbība "ZPD noformēšana un prezentācijas veidošana", konferenču telpā
26.01.09:00 – 15:00Projektu diena.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
27.01.08:00 – 18:002. Preiļu robotikas čempionāts!
29.01.10:00 – 14:30Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. 

Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 15.javārim ;

Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 22.janvārim;

Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv

Latviešu valodas un literatūras 44.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums)pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01.13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem
Preiļu novada BJC (karte)
30.01.Latgales reģiona skolēnu sporta spēles telpu futbolā vidusskolu grupā
Ludza, Ludzas pilsēta, Latvija (karte)
31.01.10:00 – 13:00Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 17.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 24.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ekonomikas valsts 19.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Februāris

01.02.Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā 8.- 9. kl.
Preiļi (karte)
01.02.10:00 – 15:30Mājturība un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-9.klasēm un 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 26.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 29.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.02.10:00 – 13:00Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 23.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 30.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ķīmijas valsts 59.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.02.16:00 – 17:00Metodiskā darbnīca skolotājiem "3D printera izmantošanas iespējas dažādos mācību priekšmetos" (I.Pakers)108.kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.02.10:00 – 12:00Krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 02.02.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv

Krievu valodas valsts 22.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.02.JEPVĢ sacensības volejbolā 10.d , 11.,12. klases.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.02. – 14.02ZPD un projektu izstrādes diena
15.02.09:00 – 15:00ZPD un projektu aizstāvēšana
16.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm
Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz 12.02.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.    


Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.02.10:00 – 12:00Skolēnu pašpārvalžu līderu seminārs
Preiļu novada BJC (karte)
20.02.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
21.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 7.februārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 14.februārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.Mācību ekskursija uz ''Skola 2018''
Rīga, Latvija (karte)
23.02.08:30 – 09:00Starpnovadu skolu sporta spēles florbolā 8. - 9. klasēm
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.18:00 – 21:00Žetonu vakars JEPVĢ
24.02.10:00 – 13:00JEPVĢ 24. februārī notiks atklātā ķīmijas olimpiāde 8. – 12. klašu skolēniem. Olimpiādes sākums 10.00.
26.02.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta
Pieteikumu dalībai konkursā izglītības iestāde piesaka līdz 2018.gada 19.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv/page/775
BJC, Kooperatīva 6, Preiļi (karte)
26.02.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta
Pieteikumu dalībai konkursā izglītības iestāde piesaka līdz 2018.gada 19.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv/page/775
BJC, Kooperatīva 6, Preiļi (karte)
27.02.16:00 – 17:00Metodiskā darbnīca skolotājiem "Kritiskās domāšanas metodes mācību procesā" (I.Čamane, E.Grigale) 212. kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.02.''Mārītes foto''
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīvā 6, Preiļi (karte)

Marts

01.03.11:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkursa 'BALSIS 2018" 1.kārta
Pieteikuma anketu iesniegt līdz 2018.gada 23.februārim Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.
JEPVĢ zālē (karte)
02.03.09:00 – 10:00Tikšanās ar ''ZZ čempionāta'' rīkotājiem
Piedalās 10.D, 11.V, 7.D
02.03.09:00 – 15:00Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2018. gada kauss volejbolā
03.03.10:00 – 16:30''Vārkavas balvas'' izcīņa vieglatlētikas trīscīņā, Vārkavas vsk.
04.03.18:00 – 20:00XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate
07.03.Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2018" 2.kārta (Latgales novads)
Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
07.03.10:00 – 15:00''Lāses 2018'' 1. posms volejbolā vidusskolu grupā
07.03.13:00 – 18:00Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2018" 2.kārta (Latgales novads)
Konkursu rīko VISC sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru.
Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
08.03.Dalība skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 2.kārtā
Jēkabpils pilsēta, Latvija (karte)
09.03.Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas seminārs.


Seminārā piedalās Līga Klibā un Rasa Saulīte, un Ināra Krusta.
10.03. – 17.03Apmaiņas projekts ar Merlet koledžu Holandē
22.03.10:00 – 12:00Pasākums 7.,8.klasei ''Amatam ir zelta pamats''
22.03.10:00 – 14:00Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 16.03.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv  

  
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03.10:40 – 11:20Tikšanās ar Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolas un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātņu nodaļas pārstāvjiem.
27.03.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem "Eseja kā rakstu darbs, portfolio veidošana" (S.Kivko, I.Patmalniece)
212. kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.03.10:40 – 11:20ASV vēstniecības un Amerikas Izglītības Informācijas centra (EducationUSA) Latvijā seminārs 8.-12.kl. skolēniem.

·Studiju un kultūras apmaiņas programma iespējas Amerikā

·Finansiālā atbalsta iespējas un stipendijas Amerikā

·Amerikas izglītība un skolu kultūra.

·FLEX stipendija mācībām ASV 2019/20. mācību gadam (9. un 10. klasēm)

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Aprīlis

02.04. – 07.04Pasaules skolu čempionāts krosā, Francijā, Parīzē
03.04.Krāsoto olu iztāde “Lieldieniņas sanākušas, raibas olas sanesušas”
04.04.09:15 – 16:15Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem `Paskāla ritenis`

2018. gada 4.aprīlī Daugavpils Universitātes Informātikas katedra organizē olimpiādi lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis”.


https://paskalaritenis.ik.du.lv 
Daugavpils universitāte, Parādes 1 (karte)
04.04.13:30 – 14:30Tikšanās ar rakstnieci Lauri Dreižī
JEPVĢ konferenču zālē.
05.04.09:50 – 10:30Tikšanās ar zemessargu pārstāvjiem.
05.04.10:00 – 14:00Vidusskolu kauss florbolā
07.04.11:00 – 12:30Atvērto durvju diena 6.klašu skolēniem un viņu vecākiem
09.04. – 12.04JEPVĢ TURNĪRS FLORBOLĀ
09.04.10:00 – 15:00''TOP KAUSS-2018'' volejbolā vidusskolu grupā
12.04.10:00 – 12:00Atvērto durvju diena 9.klašu skolēniem
13.04.09:00 – 11:00Nodarbības karjeras izglītībā ''Ķīmiķi darba tirgū''
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.04.11:00 – 17:00Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums "Zyny, zynu tāva sātu"
Līvānu kultūras nams (karte)
14.04.10:00 – 14:00''CĪRUĻPUTENIS'' Preiļos
17.04.12:00 – 14:30Nodarbības karjeras izglītībā '' Kas ietekmē karjeras izvēli?''
Pasākumā piedalās 8. un 10.klašu skolēni.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
17.04.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
19.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara stafešu krosā
Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
19.04.13:00 – 14:00Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
20.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā 2002.-2005.,2006.g. un jaun.
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.04.10:00 – 11:00Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana ģimene"

Starpnovadu   radošo darbu konkurss "Manaģimene"

                                                     Nolikums

 

1.Mērķis

Radošo darbu konkursa „Mana ģimene“ mērķis ir mudināt bērnus/ jauniešus/ pieaugušos domāt par ģimenesnozīmi un attēlot vārdos  un  zīmējumos , kādu dalībnieks redz savu ģimeni.

Konkursainiciatori un organizatori ir  Dagdasnovada IKSN ( Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

Konkurss noritēs 2 nominācijās– rakstisks darbs un vizuālās mākslas darbs.

 

2. Dalībnieki

Konkursā var piedalītiesjebkurš iedzīvotājs (bērns, skolēns, jaunietis, pieaugušais  un ttl.) bez vecuma ierobežojuma.

 

3. Konkursa noteikumi

3.1.Konkursā iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai „Mana ģimene” un tam jāatspoguļodalībnieka izpratne par savu ģimeni: ikdienā un  svētkos/ģimenes  tradīcijas un ttl. Darbs varētu kļūt par„ģimenes vizītkarti”.

3.2.Darbs var būt veidots individuāli vai arī tapis kā ģimenes kopdarbs.

3.3.Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt vienu vizuālas mākslas darbu vai vienurakstisku darbu.

3.4.Vizuālās mākslas darbs var būt veidots uz papīra vai kāda cita materiāla,jebkādā vizuālās mākslas tehnikā un bez izmēra ierobežojuma.

3.5.Rakstisks darbs iesniedzams brīvi izvēlētā formā (stāsts, domraksts, dzejolis, pasakautt.) un tehnikā (salasāmā rokrakstā vai datorrakstā), A4 lapaspuses apjomaformātā. Rakstisks darbs iesniedzams latviešu vai krievu valodā. Tam varpievienot fotogrāfiju.

3.6.Iesniegtam darbam jāpievieno ziņas par autoru (-iem ): vārds, uzvārds,  mācību iestāde un klase (skolēniem),pieaugušajiem (vārds , uzvārds ,tālruņa numurs). Informācijai jābūt salasāmiuzrakstītai.

3.7. Konkursam iesniegti darbi piedalīsies  5. Starptautiskā bērnu un jauniešu mūzikas,deju un modes festivāla LIETUVA, IGAUNIJA,BALTKRIEVIJA, LATVIJA “Apskauj mani, māmuliņa ! ”izstādē  2018.gada 19.maijā  Dagdas  pilsētas parkā.

 

4.Darbu iesniegšana

4.1.Konkursam paredzētie vizuālās mākslas darbi iesniedzami Dagdas novada IKSN(Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

4.2.Konkursam paredzētie rakstiski darbi ar norādi Konkursam MANA ĢIMENEiesniedzami gan elektroniski: e-pasts:  regina_rutka@inbox.lv;gan klātienē Dagdas novada IKSN vai pa  pastu:  (Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

4.3. Iesniegšanas termiņš irlīdz 2018. gada 20. aprīlim

 

5.Vērtēšanas gaita un kritēriji

5.1.Vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiks sadalīti četrās vecuma grupās: bērnilīdz 7 gadu vecumam, no 8 līdz 13 gadiem, no 14 līdz 18 gadiem, pieaugušie.

5.2.Iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija, ņemot vērā iesniegto darbuatbilstību noteiktajai tēmai; to un cik izteiksmīgi iesniegtais darbs vēstastāstu par ģimeni. Konkursa vērtēšanas komisija tiek noteikta ar Dagdas novadaIKSN vadītājas rīkojumu 4 locekļu sastāvā.

 

6.Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana

6.1.Konkursa labāko darbu autori tiks paziņoti un apbalvoti 5. Starptautiskā bērnuun jauniešu mūzikas, deju un modes festivāla LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA “Apskauj mani, māmuliņa !” laikā 2018. gada  19.maijā.

6.2.Katrs konkursa dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti –diplomu un balvu no konkursa organizētājiem.

 

Pēc konkursa dalībniekuapbalvošanas Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv/izglitiba  tiks izliktas konkursa labāko vizuālās mākslasdarbu bildes , tiks publicēti labākie darbi un izsludināti laureātu uzvārdi.

 

Papildus informāciju par konkursa norisi varuzzināt, zvanot Dagdas novada IKSN vadītājaiMarijai Micķevičai tel.29681560 vai rakstot mickevica.marija@inbox.lv.

20.04.13:00 – 15:00Latvijas Universitātes informatīvais busiņš
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības badmintonā
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un JEPVĢ, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
24.04.10:00 – 15:00JEPVĢ BADMINTONA ČEMPIONĀTS
25.04.09:30 – 11:00Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.,9.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.04.11:00 – 14:00Starpnovadu angļu valodas publiskās runas konkurss 7.-8.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04.11:00 – 14:00Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss skolēniem

Latgales novadu Datorātrrakstītājukonkurss skolēniem

Dalībniekussacensībām jāpiesaka Jurim Ertam uz e-pastu juris@pvg.edu.lv līdz 23. aprīlim

Iepriekšējogadu rezultāti:

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=6241 
29.04.10:00 – 15:00Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.klasēm


Pieteikšanās vietnē: http:// nms.lu.lv.
Pieteikšanās no 19.03.2018. līdz 04.04.2018.
Rīgā, Daugavpilī, Liepājā (karte)
30.04.MTB SACENSĪBAS ''PREIĻUPES LĪKLOČI - 2018''

Maijs

07.05.10:00 – 15:00Seminārs bioloģijas skolotājiem "Dziļā mācīšanās"
Semināra dalībnieki saņems kursu apliecību. Pieteikumus sūtīt līdz 03.05.2018. uz e-pastu: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.05.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā
08.05.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
09.05.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā
18.05.10:00 – 11:00Pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem
22.05.10:00 – 14:00Eksāmens - Latviešu valoda 12. klasei
23.05.10:00 – 13:30Eksāmens - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei
25.05.10:00 – 14:00Eksāmens - Matemātika 12. klasei
28.05.Turpinās pieteikšanās Labo darbu festivāliem

Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros aicina iesaistīties Labo darbu veikšanā un pieteikties Labo darbu festivāliem.
Nolikums atrodams VISC vietnē - www.visc.gov.lv (sadaļā audzināšana/pasākumi)
Atgādinām, ka pieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu. 
Līdz 2018.gada 28.maijam plkst.17.00 pagarināta izglītības iestāžu pieteikšanās uz Labo darbu festivāliem, kuri notiks: Madonā 26.septembrī,  Rīgā 3.oktobrī,  Rēzeknē 12.oktobrī,  Talsos 26.oktobrī. 
Paldies tām izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm, interešu izglītības pulciņiem, interešu grupām, individuālajiem labo darbu darītājiem, kuri jau atsūtījuši pieteikumus ar ļoti nozīmīgām pilsoniskās līdzdalības un sadarbības aktivitātēm un kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot pārējos labu darbu veikšanā.
28.05.10:00 – 14:00Eksāmens - Latvijas un pasaules vēsture 12. klasei
29.05.10:00 – 12:00Eksāmens - Svešvaloda 9. klasei
30.05.10:00 – 13:00Eksāmens - Bioloģija 12. klasei
30.05.12:00 – 13:30Pedagoģiskās padomes sēde. 108.kab
MK apspriedes notiks pēc pedagoģiskās padomes sēdes. 108. ,212. und 208.kab.

Jūnijs

01.06.10:00 – 13:30Eksāmens - Ģeogrāfija vidusskolai
04.06.10:00 – 13:00Eksāmens - Fizika 12. klasei
05.06.10:00 – 13:00Eksāmens - Matemātika 9. klasei
06.06.10:00 – 13:00Eksāmens - Ķīmija 12. klasei
08.06.10:00 – 13:30Eksāmens - Ekonomika vidusskolai
10.06.18:00 – 21:00Izlaidums JEPVĢ 12.klašu skolēniem
Preiļu kultūras nams (karte)
12.06.10:00 – 12:30Eksāmens - Latvijas vēsture 9. klasei
16.06.15:00 – 17:00Izlaidums JEPVĞ 9.klašu skolēniem
Preiļu kultūras nams (karte)
19.06.15:00 – 16:00Pedsēde par uzņemšanu 10.klasē

Augusts

30.08.11:00 – 12:00Skolotāju sapulce 212.kab.

Septembris

03.09.09:00 – 11:00Zinību diena
Plkst. 9.00 - klases stunda plkst.9.50 - svinīgā līnija plkst.10.30 - fotografēšanās
06.09.09:30 – 20:00Dalība iniciatīvas "Latvijas skolas soma" atklāšanas pasākumā Rīgā
07.09.15:00 – 18:00Piedzīvojumu skrējiens''Vārkavas bezceļi''
11.09.13:00 – 15:00Ātrlasīšanas konkurss Preiļu Galvenajā bibliotēkā
Konkursā piedalās viens pa vienam pārstāvim no 7.,8.,9. klases.
15.09.10:00 – 15:00Vārkavas novada 10. atkl. čempionāts vieglatlētikā
20.09.10:00 – 14:00starpnovadu skolu rudens krosa stafetes
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.09.10:00 – 14:00Olimpiskā diena
25.09.Valsts ģimnāziju sacensības futbolā Ogrē.
25.09.16:00 – 17:00Ģimnāzistu parlamenta pirmā tikšanās.
26.09.09:30 – 10:30Miķeļdienas pasākums ''Izgaršosim Latviju''
28.09.11:00 – 16:00Latvijas skolu skolēnu spartakiādes sacensības rudens krosa stafetēs

Oktobris

04.10.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā 8.-9. klasēm
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.10.09:00 – 12:00Skolotāju dienas pasākums
Organizē Ģimnāzistu parlaments
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
09.10.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā vsk. klasēm
10.10.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā vsk. klasēm
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.10.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
17.10.Latgales reģiona skolēnu finālsacensības volejbolā Daugavpilī
29.10.09:00 – 14:00Projektu diena

Novembris

02.11.09:30 – 10:007.,8.,9.klašu ekskursija uz starptautisko lidostu ''Rīga'' un Rīgas Aeronavigācijas institūtu.
06.11.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce 212.kab
11.11.18:00 – 19:00Piedalīšanās lāpu gājienā
Pulcēšanās 17.30 pie ģimnāzijas
12.11.19:00 – 20:30Piedalīšanās koncertprogrammā ''Ceļš''
Līvānu Kultūras centrs (karte)
13.11.09:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā 8.-9.kl.
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
13.11.11:00 – 15:00Piedalīšanās PATRIOTU NEDĒĻAS SACENSĪBĀS “SAVAS VALSTS PATRIOTS”
15.11.09:00 – 15:00Elektronikas diena Rīgā, RTU
15.11.09:30 – 11:30Starpnovadu Vācu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.klašu izglītojamajiem
Dalībnieku pieteikšana līdz 13.novembrim  e-pasts: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.11.11:00 – 12:30Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mūsu dziesmas Latvijas simtgadei''
20.11.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
21.11.10:00 – 15:00BJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva" 1.posms
Preiļu Sporta Skolas manēža (karte)
22.11.11:00 – 15:30Izglītības iestāšu SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU pieredzes apmaiņas seminārs
Tiekamies Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā plkst.11.00.  Izbraukšana uz Aglonu plkst.11.20.
Aglonas vidusskola, Daugavpils 6, Aglona (karte)
23.11.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā 2005.-2006.dz.g.
Preiļu Sporta Skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.11.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības "Veiklo stafetes"
Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija (karte)
27.11.17:30 – 19:00Vecāku kopsapulce un klašu sapulces
28.11.09:00 – 15:00Projektu diena
28.11.13:00 – 15:00Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu 1.-9.klašu tautas deju kolektīvu koncerts "MĒS LATVIJAI"
Riebiņu KC (karte)
29.11.Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā 8.-9. klases
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
29.11.10:00 – 12:30Bioloģijas olimpiāde 2.posms 9.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaitē
Olimpiāde notiek tiešsaitē, dalībnieku pieteikšana notiek līdz 15.novembrim  tīmekļa  vietnē skolas.lu.lv


Izglītības iestādes atbildīgā persona:
Sākot ar 2018.gada 20.oktobri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus
interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu
reģistrācijas saskarni.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 15.novembrim.
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 22.novembrim.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija.Preiļu 1.pamatskola (karte)
29.11.18:00 – 19:30Iepazīsimies vakars
30.11. – 02.12Robotex 2018, 30.11.-02.12.
30.11.09:45 – 11:15Starptautiskā angļu valodas olimpiāde "Best in English"
108.kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Decembris

04.12.10:00 – 12:00Nodarbība karjeras izglītībā ''No vaļasprieka līdz uzņēmējdarbībai''.
Nodarbības būs 8.,11.klasēm. Tās vadīs amatniece, skolotāja, uzņēmēja Inta Reča. Paredzētas 3 nodarbības. Vienas nodarbības ilgums 40 min.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.12.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
Ieskaišu tabula. Eklases ieraksti. NV jāsaliek savlaicīgāk.
04.12.19:00 – 20:00Kam pateicības uz ZS?
07.12.10:00 – 14:00Angļu valodas olimpiādes 3.posma 1.kārta 10.-12.kl.
Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
12.12.12:00 – 17:0012.klašu ekskursija ''Latvijas Skolas somas'' ietvaros
13.12.09:00 – 15:00Projektu diena
13.12.10:00 – 16:00PPDKP programma "Efektīva stunda. Stundu vērošana."
Kursi JEPVĢ pedagogiem.
15.12.09:00 – 17:00Robotikas sacensības TSI
19.12.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce
19.12.18:00 – 19:30Ziemassvētku ieskaņu koncerts "TU TIKAI NOTICI"
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā studija "Mazās lāsītes" un popgrupa "Lāsītes" aicina uz Ziemassvētku ieskaņu koncertu "TU TIKAI NOTICI" . Svētku horeogrāfisko noskaņu palīdzēs uzburt "Entree Dance studio" no Daugavpils. Ieeja brīva.
Preiļu KN (karte)
20.12.9.klases mācību ekskursija uz Rotko centru Daugavpilī
21.12.10:00 – 11:301.semestra noslēguma pasākums ''Ziemassvētku prieks''
21.12.12:00 – 13:00Mācību gada noslēguma sapulce