Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
03.01.10:00 – 12:00MA seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem Preiļu 1.p.
03.01.10:00 – 15:00Seminārs JEPVĢ skolotājiem un darbiniekiem "Iekšējo resursu un komunikācijas prasmju pilnveide"
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.01.10:00 – 15:00Seminārs JEPVĢ skolotājiem un darbiniekiem "Iekšējo resursu un komunikācijas prasmju pilnveide"
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.01.10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (1.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
04.01.10:00 – 12:00Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.01.10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (2.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
09.01.Latgales reģiona sacensības basketbolā ''Vidusskolu kauss''
Rēzeknes Valsts ģimnāzija (karte)
11.01.14:30 – 16:00Tikšanās ar mācītāju ''Latvijas lepnumu 2017'' A.Mediņu
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Vēstures olimpiāde 9.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 09.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Vēstures olimpiāde 12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz: 09.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.01.10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (3.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
15.01. – 19.01“Erasmus+” stratēģiskās starpskolu partnerības projekta “ The ARTICS” C1 mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes ar skolēniem projekta partnerības skolā Utajarvi, Somijā
15.01.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 11.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv 

 Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes norises kārtība(lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.01. – 17.0111. -12.klašu skolēniem nodarbība karjeras izglītībā ar izaugsmes treneri Kristīni Zaksu.
16.01.09:30 – 10:30Karjeras izvēles programmas "Ēnu dienas" pieteikšanās 1.kārtas sākums

JuniorAchievement Latvija

Karjerasizvēles programmas - Ēnu diena

1.- 12.klasēm

NOLIKUMS


2017./2018.mācību gadam Programma


Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) preču zīme (Nr.M50657). Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienākumus.


Mērķis


Attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību: plānošanas prasmes, apzināt savas intereses, darba prioritātes un darba perspektīvas.


Uzdevumi


1.Iedvesmot skolēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt;

2.Paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem uzņēmējiem, nozaru ekspertiem, valsts struktūru vadītājiem.

3.Praktiski parādīt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;

4.Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum;

5.Veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai sabiedrībā.


Dalībnieki


1.- 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi


Programmu iesakām


Vispārējās, tehniskās, profesionālās valsts un privātās izglītības iestādes.


Prasmes un iemaņas


Komunikācijas prasmi. Prezentācijas un sevis pierādīšanas prasmes. Spēja sadarboties. Nebaidīšanās kļūdīties. Lēmumu pieņemšana. Problēmu risināšana. Prioritāšu noteikšana. Karjeras iespēju apjaušana. Nākotnes plānošana.


Kalendārs

Ēnotājiem – skolēniem un ēnu devējiem - uzņēmumiem


4.janvāris, 2018 – 2.februāris, 2018 Uzņēmumi reģistrējās, atjauno profilus, piesaka vakances Ēnu dienai.

3.janvāris, 2018 – 9.februāris, 2018 Skolēni - ēnotāji reģistrējās, atjauno profilus, piesakās vakancēm:

16.janvāris, 2018 – 21.janvāris, 2018 Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojami vakanci, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

22.janvāris, 2018 – 24.janvāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

25.janvāris, 2018 – 28.janvāris, 2018 Pieteikšanās 2.kārta – visi reģistrētie skolēni un noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

29.janvāris, 2018 – 31.janvāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

1.februāris, 2018 – 4.februāris, 2018 Pieteikšanās 3. kārta - visi reģistrētie skolēni un noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

5.februāris, 2018 – 7.februāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

8.februāris, 2018 – 11.februāris, 2018 Nejaušais Ēnotājs – tikai reģistrēto skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3.kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei skolēns, automātiski kļūs par

 

16.01.10:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde 8.-10.klasēm un 11.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
17.01.09:00 – 13:00Starpnovadu skolu sporta spēles basketbolā 8.-9.klase
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
17.01.10:00 – 13:00Seminārs skolēniem „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”
17.01.10:00 – 11:30Eiropas Savienības dabaszinību olimpiāde 9.-10.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaites režīmā 2018. gada 12. janvārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Piedalītiesvar 9. un 10. klašu izglītojamie, kuriem 2017. gada 31. decembrī nav 17 gadu;
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2017. gada 22. decembrim; 
Dalībniekureģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada9. janvārim;    

   
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.01.10:00 – 13:00Fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 9.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 12.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Fizikas valsts 68. olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija; Preiļu 1.pamatskola, Daugavpils iela 34 (karte)
23.01.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem. 108.kab.
24.01.Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā 10.-12. klase
25.01.18:00 – 19:30Jaunā gada pasākums.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.01.Volejbola sacensības ģimnāzijā
26.01.09:00 – 10:00Nodarbība "ZPD noformēšana un prezentācijas veidošana", konferenču telpā
26.01.09:00 – 15:00Projektu diena.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
27.01.08:00 – 18:002. Preiļu robotikas čempionāts!
29.01.10:00 – 14:30Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. 

Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 15.javārim ;

Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 22.janvārim;

Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv

Latviešu valodas un literatūras 44.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums)pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01.13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem
Preiļu novada BJC (karte)
30.01.Latgales reģiona skolēnu sporta spēles telpu futbolā vidusskolu grupā
Ludza, Ludzas pilsēta, Latvija (karte)
31.01.10:00 – 13:00Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 17.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 24.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ekonomikas valsts 19.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)