Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
01.02.Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā 8.- 9. kl.
Preiļi (karte)
01.02.10:00 – 15:30Mājturība un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-9.klasēm un 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 26.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 29.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.02.10:00 – 13:00Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 23.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 30.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ķīmijas valsts 59.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.02.16:00 – 17:00Metodiskā darbnīca skolotājiem "3D printera izmantošanas iespējas dažādos mācību priekšmetos" (I.Pakers)108.kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.02.10:00 – 12:00Krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 02.02.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv

Krievu valodas valsts 22.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.02.JEPVĢ sacensības volejbolā 10.d , 11.,12. klases.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.02. – 14.02ZPD un projektu izstrādes diena
15.02.09:00 – 15:00ZPD un projektu aizstāvēšana
16.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm
Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz 12.02.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.    


Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.02.10:00 – 12:00Skolēnu pašpārvalžu līderu seminārs
Preiļu novada BJC (karte)
20.02.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
21.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 7.februārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 14.februārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.Mācību ekskursija uz ''Skola 2018''
Rīga, Latvija (karte)
23.02.08:30 – 09:00Starpnovadu skolu sporta spēles florbolā 8. - 9. klasēm
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.18:00 – 21:00Žetonu vakars JEPVĢ
24.02.10:00 – 13:00JEPVĢ 24. februārī notiks atklātā ķīmijas olimpiāde 8. – 12. klašu skolēniem. Olimpiādes sākums 10.00.
26.02.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta
Pieteikumu dalībai konkursā izglītības iestāde piesaka līdz 2018.gada 19.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv/page/775
BJC, Kooperatīva 6, Preiļi (karte)
26.02.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta
Pieteikumu dalībai konkursā izglītības iestāde piesaka līdz 2018.gada 19.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv/page/775
BJC, Kooperatīva 6, Preiļi (karte)
27.02.16:00 – 17:00Metodiskā darbnīca skolotājiem "Kritiskās domāšanas metodes mācību procesā" (I.Čamane, E.Grigale) 212. kab.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.02.''Mārītes foto''
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīvā 6, Preiļi (karte)