Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
29.01.10:00 – 14:30Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. 

Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 15.javārim ;

Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 22.janvārim;

Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv

Latviešu valodas un literatūras 44.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums)pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01.13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem
Preiļu novada BJC (karte)
30.01.Latgales reģiona skolēnu sporta spēles telpu futbolā vidusskolu grupā
Ludza, Ludzas pilsēta, Latvija (karte)
31.01.10:00 – 13:00Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 17.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 24.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Ekonomikas valsts 19.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
01.02.Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā 8.- 9. kl.
Preiļi (karte)
01.02.10:00 – 15:30Mājturība un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-9.klasēm un 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 26.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 29.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)