Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
02.04. – 07.04Pasaules skolu čempionāts krosā, Francijā, Parīzē
03.04.Krāsoto olu iztāde “Lieldieniņas sanākušas, raibas olas sanesušas”
04.04.09:15 – 16:15Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem `Paskāla ritenis`

2018. gada 4.aprīlī Daugavpils Universitātes Informātikas katedra organizē olimpiādi lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis”.


https://paskalaritenis.ik.du.lv 
Daugavpils universitāte, Parādes 1 (karte)
04.04.13:30 – 14:30Tikšanās ar rakstnieci Lauri Dreižī
JEPVĢ konferenču zālē.
05.04.09:50 – 10:30Tikšanās ar zemessargu pārstāvjiem.
05.04.10:00 – 14:00Vidusskolu kauss florbolā
07.04.11:00 – 12:30Atvērto durvju diena 6.klašu skolēniem un viņu vecākiem
09.04. – 12.04JEPVĢ TURNĪRS FLORBOLĀ
09.04.10:00 – 15:00''TOP KAUSS-2018'' volejbolā vidusskolu grupā
12.04.10:00 – 12:00Atvērto durvju diena 9.klašu skolēniem
13.04.09:00 – 11:00Nodarbības karjeras izglītībā ''Ķīmiķi darba tirgū''
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.04.11:00 – 17:00Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums "Zyny, zynu tāva sātu"
Līvānu kultūras nams (karte)
14.04.10:00 – 14:00''CĪRUĻPUTENIS'' Preiļos
17.04.12:00 – 14:30Nodarbības karjeras izglītībā '' Kas ietekmē karjeras izvēli?''
Pasākumā piedalās 8. un 10.klašu skolēni.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
17.04.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
19.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara stafešu krosā
Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
19.04.13:00 – 14:00Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
20.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā 2002.-2005.,2006.g. un jaun.
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.04.10:00 – 11:00Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana ģimene"

Starpnovadu   radošo darbu konkurss "Manaģimene"

                                                     Nolikums

 

1.Mērķis

Radošo darbu konkursa „Mana ģimene“ mērķis ir mudināt bērnus/ jauniešus/ pieaugušos domāt par ģimenesnozīmi un attēlot vārdos  un  zīmējumos , kādu dalībnieks redz savu ģimeni.

Konkursainiciatori un organizatori ir  Dagdasnovada IKSN ( Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

Konkurss noritēs 2 nominācijās– rakstisks darbs un vizuālās mākslas darbs.

 

2. Dalībnieki

Konkursā var piedalītiesjebkurš iedzīvotājs (bērns, skolēns, jaunietis, pieaugušais  un ttl.) bez vecuma ierobežojuma.

 

3. Konkursa noteikumi

3.1.Konkursā iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai „Mana ģimene” un tam jāatspoguļodalībnieka izpratne par savu ģimeni: ikdienā un  svētkos/ģimenes  tradīcijas un ttl. Darbs varētu kļūt par„ģimenes vizītkarti”.

3.2.Darbs var būt veidots individuāli vai arī tapis kā ģimenes kopdarbs.

3.3.Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt vienu vizuālas mākslas darbu vai vienurakstisku darbu.

3.4.Vizuālās mākslas darbs var būt veidots uz papīra vai kāda cita materiāla,jebkādā vizuālās mākslas tehnikā un bez izmēra ierobežojuma.

3.5.Rakstisks darbs iesniedzams brīvi izvēlētā formā (stāsts, domraksts, dzejolis, pasakautt.) un tehnikā (salasāmā rokrakstā vai datorrakstā), A4 lapaspuses apjomaformātā. Rakstisks darbs iesniedzams latviešu vai krievu valodā. Tam varpievienot fotogrāfiju.

3.6.Iesniegtam darbam jāpievieno ziņas par autoru (-iem ): vārds, uzvārds,  mācību iestāde un klase (skolēniem),pieaugušajiem (vārds , uzvārds ,tālruņa numurs). Informācijai jābūt salasāmiuzrakstītai.

3.7. Konkursam iesniegti darbi piedalīsies  5. Starptautiskā bērnu un jauniešu mūzikas,deju un modes festivāla LIETUVA, IGAUNIJA,BALTKRIEVIJA, LATVIJA “Apskauj mani, māmuliņa ! ”izstādē  2018.gada 19.maijā  Dagdas  pilsētas parkā.

 

4.Darbu iesniegšana

4.1.Konkursam paredzētie vizuālās mākslas darbi iesniedzami Dagdas novada IKSN(Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

4.2.Konkursam paredzētie rakstiski darbi ar norādi Konkursam MANA ĢIMENEiesniedzami gan elektroniski: e-pasts:  regina_rutka@inbox.lv;gan klātienē Dagdas novada IKSN vai pa  pastu:  (Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

4.3. Iesniegšanas termiņš irlīdz 2018. gada 20. aprīlim

 

5.Vērtēšanas gaita un kritēriji

5.1.Vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiks sadalīti četrās vecuma grupās: bērnilīdz 7 gadu vecumam, no 8 līdz 13 gadiem, no 14 līdz 18 gadiem, pieaugušie.

5.2.Iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija, ņemot vērā iesniegto darbuatbilstību noteiktajai tēmai; to un cik izteiksmīgi iesniegtais darbs vēstastāstu par ģimeni. Konkursa vērtēšanas komisija tiek noteikta ar Dagdas novadaIKSN vadītājas rīkojumu 4 locekļu sastāvā.

 

6.Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana

6.1.Konkursa labāko darbu autori tiks paziņoti un apbalvoti 5. Starptautiskā bērnuun jauniešu mūzikas, deju un modes festivāla LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA “Apskauj mani, māmuliņa !” laikā 2018. gada  19.maijā.

6.2.Katrs konkursa dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti –diplomu un balvu no konkursa organizētājiem.

 

Pēc konkursa dalībniekuapbalvošanas Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv/izglitiba  tiks izliktas konkursa labāko vizuālās mākslasdarbu bildes , tiks publicēti labākie darbi un izsludināti laureātu uzvārdi.

 

Papildus informāciju par konkursa norisi varuzzināt, zvanot Dagdas novada IKSN vadītājaiMarijai Micķevičai tel.29681560 vai rakstot mickevica.marija@inbox.lv.

20.04.13:00 – 15:00Latvijas Universitātes informatīvais busiņš
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības badmintonā
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un JEPVĢ, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
24.04.10:00 – 15:00JEPVĢ BADMINTONA ČEMPIONĀTS
25.04.09:30 – 11:00Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.,9.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.04.11:00 – 14:00Starpnovadu angļu valodas publiskās runas konkurss 7.-8.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04.11:00 – 14:00Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss skolēniem

Latgales novadu Datorātrrakstītājukonkurss skolēniem

Dalībniekussacensībām jāpiesaka Jurim Ertam uz e-pastu juris@pvg.edu.lv līdz 23. aprīlim

Iepriekšējogadu rezultāti:

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=6241 
29.04.10:00 – 15:00Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.klasēm


Pieteikšanās vietnē: http:// nms.lu.lv.
Pieteikšanās no 19.03.2018. līdz 04.04.2018.
Rīgā, Daugavpilī, Liepājā (karte)
30.04.MTB SACENSĪBAS ''PREIĻUPES LĪKLOČI - 2018''