Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta

Janvāris

04.01.10:00 – 16:00PPDKP programma “Pedagoga darbība, ievērojot izglītojamo audzināšanas vadlīnijas mācību procesā un skolas/klases organizētajos pasākumos.”
Kursi JEPVĢ pedagogiem.
08.01.09:00 – 11:00JEPVĢ fizikas olimpiāde
09.01.Nodarbība 10.klasēm karjeras izglītībā '' Manas stiprās puses karjeras veidošanā''
09.01.10:00 – 16:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā ''Vidusskolu kauss''
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
10.01.09:30 – 14:30KSIM 2019
No 7. līdz 13.janvārim skolēniem būs iespēja piedalīties Komandu sacensību informātikā un matemātikā KSIM-2019 pusfinālā. Šogad pieteikt komandas pusfināla sacensībām varēs vismaz diennakti pirms risināšanas sākuma, atsūtot pieteikumu uz e-pastu: ksim.cesis@inbox.lv Finālsacensības notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā 2019.gada pavasarī. Informācija par sacensībām un nolikums http://ksim.esy.es/ Sacensības organizē LU Matemātikas un informātikas institūts un Cēsu Valsts ģimnāzija. Atbalstītāji - Tom Sawyer Software un Cēsu novada pašvaldība.
11.01.10:00 – 14:30Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.kl. un 10.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 13. novembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 28.decembrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 4.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.01.09:30 – 12:30Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 8.-9.kl.
No katras skolas olimpiādē piedalās ne vairāk kā 10% attiecīgās klases skolēnu. Skolēni tiek pieteikti elektroniski, norādot skolu, klasi, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu. Pieteikumus iesūtīt līdz 2019. gada 10. janvārim uz adresi preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.01.09:00 – 10:00Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.kl.
Pirmajam olimpiādes posmam – tiešsaistes testam – var pieteikties ikviens 9. klases skolēns, kurš izglītību iegūst jebkurā Latvijas skolā. Olimpiādes pirmajam posmam dalībnieki piesakās no 15.01.2019. līdz 28.01.2019., izpildot tiešsaistes testu RTU Inženierzinātņu vidusskolas tīmekļa vietnē http://www.izv.lv sadaļā “Inženierzinātņu olimpiāde”. Olimpiādes nolikums pieejams VISC mākjaslapā.
1.posms skolās uz vietas, bet 2.posms RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 (karte)
15.01.09:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde 8.-10.klasēm un 11.-12.klasēm
Pieteikumus olimpiādei jāsūta Jurim Ertam līdz 2019.gada 10.janvārim uz adresi: juris@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.01.11:00 – 14:00Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "LAKTĪGALA 2019". 1.kārta.
Dalību pieteikt līdz 2019.gada 14.janvāri. Nolikums un pieteikuma anketa - www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
JEPVĢ zālē (karte)
18.01.10:00 – 13:00Fizikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl.
Katrs izglītojamais olimpiādes uzdevumus drīkst pildīt 180 minūtes. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14:00. Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 9.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 14.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.01.09:00 – 15:00Projektu diena
21.01.10:30 – 12:309. un 8. klases projekta darbu prezentēšana.
9.klase prezentē projekta darbus "Mana nākotnes profesija", 8.klase prezentē projekta darbus "Man nezināmās profesijas". Prezentēšana notiek konferenču telpā.
21.01.13:00 – 16:00JEPVĢ TURNĪRS VOLEJBOLĀ. 8.,9.,10.klases.
21.01.13:30 – 16:00Barikāžu atmiņu ugunskurs.
22.01.09:00 – 10:007.klases projekta darbu "Profesijas un mācību priekšmeti" prezentēšana.
Prezentēšana notiek konferenču telpā.
22.01.09:00 – 15:00Projektu diena
22.01.10:30 – 13:0010. -12 klašu ZPD un projekta darbu prezentēšana.
Prezentēšana notiek darba grupās. Tiek aicināti klausīties 7.,8.,9. klašu ģimnāzisti.
22.01.13:00 – 16:00JEPVĢ TURNĪRS VOLEJBOLĀ. 11.,12. klases un uzvarētāju komanda no 21.01.
24.01.09:50 – 10:30""Karjeras iespējas NBS struktūrvienībās''.
24.01.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā 8.-9. kl.
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
26.01.08:00 – 19:00Preiļu robotikas čempionāts
28.01.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 11.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 14.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 21.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01.PĀRCELTS uz 26.aprīli. Skolēnu pašpārvalžu līderu pasākums "BURZIŅŠ 2"
29.01.10:00 – 15:00Sacensības telpu futbolā 8.-9. kl.
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.01.10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 20.olimpiāde 10.-12.klasēm
Izglītības iestādes atbildīgā persona:: Sākot ar 2018. gada 17. decembri registrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni;. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada16.janvārim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019.gada 23.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.01.18:00 – 19:30Jaunā gada pasākums
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Februāris

01.02.09:30 – 14:30Matemātikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl.
Līdz 25.01.2019. skolām ir jāiesniedz Preiļu novada IP pieteikums 9. – 12. klašu novadu apvienības olimpiādei elektroniskā veidā uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv Pieteikumā jānorāda izglītojamā vārds, uzvārds, klase, skola un skolotājs. Novērotāju komisija darbu uzsāk plkst. 9.00 Vērtēšanas komisija sāk iepazīties ar uzdevumiem 01.02.2019. plkst. 14.00.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.02.10:00 – 13:00Ķīmijas valsts 60.olimpiāde 9.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 22.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 29.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.02.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
06.02.LATGALES REĢIONA SPORTA SPĒLES TELPU FUTBOLĀ
Ludza, Ludzas pilsēta, Latvija (karte)
07.02.10:00 – 13:00Meistardarbnīca karjeras izglītībā "Mana Sirdslieta - kā izveidot veiksmīgu karjeru, darot to, ko mīli",
Meistardarbnīca notiek 12.klasēm.
08.02.11:30 – 12:30Tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes vēstnešiem
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
11.02. – 22.02Labdarības akcija '' Sasildi ķepas kopā ar DPD''
12.02.STARPNOVADU SKOLU SPORTA SPĒLES TELPU FUTBOLĀ
Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.02.15:00 – 18:00JEPVĢ strītbola turnīrs (pēc stundām)
15.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.
Līdz 8.02.2019. Preiļu novada IP jāiesūta pieteikumi dalībai 5.-8. klašu novadu apvienības olimpiādei uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv Pieteikumā jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, matemātikas skolotājs un valoda, kādā skolēns pildīs darbu. 15.02.2019. vērtēšanas komisija sāk iepazīties ar uzdevumiem plkst. 12.00, labošanas dienā, un labo darbus.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.02.11:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS". 1.kārta.
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 14.februārim. Nolikums - www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
JEPVĢ zālē (karte)
19.02.11:00 – 15:003.posms- Valsts olimpiāde Vēsturē 10.-12.kl. Reģistrācija no 10.00-10.55. Olimpiāde notiek Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā..
20.02.POLICIJAS KAUSS VOLEJBOLĀ
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde 10.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2019.gada 8.janvāri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 8.februārim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 13.februārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.09:00 – 17:00Siguldas robotu kauss
25.02.09:30 – 11:30Vācu valodas 49.olimpiāde 8.kl.
Pieteikumus dalībai olimpiādē nosūtīt līdz 2019. gada 22.februārim Preiļu novad IP uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Marts

01.03.Karjeras atbalsta pasākums mācību ekskursija 11.klasēm ''Skola 2019''
01.03.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā 8.-9. kl.
02.03.10:00 – 14:00Atklātā ķimijas olimpiāde 8.-12.kl.
Reģistrēšanās olimpiādei līdz 27.02.2019. JEPVĢ mājās lapā ir izveidota saite.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.03.18:00 – 20:00Teātra izrādes ''Purva bridējs'' apmeklēšana 12.kl. Latvijas Skolas somas ietvaros
06.03.LATGALES REĢIONA SKOLĒNU SPORTA SPĒLES FLORBOLĀ 8.-9.klase
Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
06.03.10:00 – 15:00Mājturības un tehnoloģiju (koks, metāls) olimpiāde 5.-9.kl.
Olimpiādes dalībniekus pieteikt elektroniski līdz 2018.gada 1.martam uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.03.11:00 – 12:00Homines 2019 konkurss 11.-12.klašu skolēniem
https://www.rsu.lv/homines 103. kabinetā
07.03.09:30 – 13:30Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl.
Olimpiādes dalībniekus piesaka līdz 01.03.2019. uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.03.18:00 – 22:00JEPVĢ Žetonu vakars
12.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā
12.03.11:00 – 15:00Skolēnu skatuves runas konkurss. 1.kārta
Dalību ķonkursā pieteikt līdz 2019.gada 7.martam, iesniedzot pieteikuma anketu - preilubjc@preili.lv. Nolikums un anketa - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu novada BJC (karte)
13.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā
14.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.kl. krievu valodā
15.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.kl. krievu valodā
19.03.14:00 – 17:00212.kab. Kursi skolotājiem par Digitālo paneļu izmantošanu (sapulces skolotājiem pirms kursiem nav)
20.03.Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 2.kārta
Daugavpils BJC "Jaunība" (karte)
21.03.09:30 – 13:30Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.03.10:40 – 12:00Tikšanās ar Rīgas Medicīnas koledžas pārstāvjiem.
Ģimnāzijas audzēkņus, kurus interesē medicīna, aicinām uz tikšanos, kuras laikā pastāstīs par Rīgas Medicīnas koledžu un būs iespēja arī praktiski darboties.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.03.11:00 – 14:003.posms - valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. Dalībnieku reģ. no plkst. 10.00. LU HZF, Visvalža ielā 4a,Rīgā.
22.03.12:00 – 14:00Izglītības iestāžu KORU koncerts-SKATE, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Skates nolikums - www.visc.gov.lv/interešu izglītība/mūzika.
Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
22.03.12:00 – 17:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā(2005.-2006.g.dz. zēni un meitenes)
Līvānu BJSS (karte)
23.03.09:00 – 18:00Robotikas sacensības `Robotiada 2019` (Viļņa)
https://robotiada.lt
Litexpo, Laisvės pr. 5, Vilnius 04215, Lietuva (karte)
25.03.11:00 – 15:003.posms- Valsts olimpiāde Vēsturē 9.kl. .Reģistrācija no 10.00-10.55.Olimpiāde notiek Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā.
25.03.13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darbā organizatoriem
Preiļu novada BJC (karte)
26.03. 10:00 – 28.03 16:00Kīmijas olimpiādes 3.posms
Piedalās uzaicinātie uz 3.posmu.
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. (karte)
26.03.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā vidusskolu grupā
26.03.12:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā( 2007.g.dz. grupa )
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03.14:00 – 17:30Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2000.-2002.g.dz.)
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
27.03.09:30 – 11:30Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 6.kl.un 8.-9.kl. Runas konkurss 8.-9.kl.angļu valodā.
Pieteikšanās līdz 22.03.2019. e-pasts: preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Aprīlis

03.04.13:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā( 2005.-2006.g. dz. zēniem un meitenēm)
Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
04.04.09:00 – 15:00Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra aicina Jūs un Jūsu audzēkņus piedalīties olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”, kura notiks 2019. gada 4. aprīlī DU, Parādes ielā 1, Daugavpilī. Iegūt papildus informāciju par olimpiādes norises vietu, laiku un kārtību, kā arī reģistrēties dalībai olimpiādē (līdz 21.03.2019. plkst. 17.00) var lapā: https://paskalaritenis.ik.du.lv/ No vienas izglītības iestādes var pieteikt tikai trīs dalībniekus. Ar cieņu, Informātikas katedras kolektīvs
04.04.13:00 – 18:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles florbolā( 2007.g.dz. un jaunākiem zēniem)
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.04.10:00 – 13:0019. atklātā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde 10.-12.kl.
1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi: 1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu, 1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu, rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi; 1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu. 2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo sastāvā. 3. Olimpiādes organizētāji: Valsts izglītības satura centrs, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās. 4. Olimpiādes norise: 4.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde: 4.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz 2019. gada 5. aprīlim; 4.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā; 4.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija. 4.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde: 4.2.1. norises laiks un vieta — 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2; 4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta un Latvijas Universitātes docētāji; 4.2.3. darba ilgums 180 minūtes (10:00–13:00); 4.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi; 4.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā; radošie uzdevumi, skolēnu darbu prezentācijas. 5. Olimpiādes uzdevumu tēmas: 1) latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes); 2) Annai Rancānei – 60; 3) jaunākā latgaliešu literatūra: Raibīs “Pistacejis” (2017); 4) tulkojumi latgaliešu valodā: L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (2015), A. de Sent- Ekziperī “Mozais priņcs” (2017); 5) Latgales kultūrtests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas 2018. gadā). 6. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2019. gada 8. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu (lvlksa@inbox.lv). Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds. Olimpiādes nolikums pieejams VISC mājaslapā.
1.posms - skolās, 2.posms - 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2 (karte)
07.04.13:00 – 15:30Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2019"
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 2.aprīlim elektroniski - preilubjc@preili.lv. Nolikums - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu KN (karte)
10.04. 10:30 – 11.04 16:00Ģeogrāfijas olimpiādes 3.posms Rīgā 10.-12.kl.
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. (karte)
11.04.09:00 – 14:00Diagnosticējošais darbs 11.kl. ķīmijā/fizikā
12.04.13:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā( 2003.-2005.g.dz.)
Ķekava, Latvija (karte)
13.04.CĪRUĻPUTENIS PREIĻOS
15.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas)
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā( 1999.-2002.g.dz.,2003.-2004.g.dz.,2005.-2006.g.dz.,2007.g.dz.un jaunāki)
Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas)
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.04.Lielā Piektdiena
20.04.Klusā sestdiena
21.04.Lieldienas
22.04.Otrās Lieldienas
24.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības un JE PVĢ kauss badmintonā(2005.-2006.g.dz., 2003.-2004.g.dz., 2000.-2002.g.dz.)
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un Preiļu 1.pamatskolā (karte)
26.04.16:00 – 19:30Latvijas skolēnu 72.spartakiāde vieglatlētikas pavasara krosā( 6-as vecuma grupas)
Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04.09:00 – 17:00Robotu sacensības Maltā
Rēzeknes novada pašvaldība, Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)

Maijs

01.05.Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas gadadiena
01.05.Darba svētki
02.05.13:00 – 18:00Latvijas Skolu komandu čempionāts badmintonā
Valmieras pilsēta, Valmiera, Latvija (karte)
03.05.13:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā(2005.-2007.g.dz.)
Ķekava, Latvija (karte)
04.05.Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
06.05.08:00 – 19:00KSIM fināla scensības 2019.gada 6.maijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā
08.05.13:00 – 18:30Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā(4-as vecuma grupas)
Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
09.05.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētika( 4-as vecuma grupas)
Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
10.05.13:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā( 2007.-2009. g.dz.)
Ķekava, Ķekavas pagasts, Latvija (karte)
14.05.13:00 – 18:30Latgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2000.-2002.g.dz. jaunieši un jaunietes un 2003.-2005. g. dz. meitenes un zēni)
Rēzeknes pilsēta, Rēzekne, Latvija (karte)
17.05.10:00 – 11:00Pēdējais zvans
21.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latviešu valoda
22.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
23.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
24.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Matemātika
24.05.15:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde "Pamatskolu kauss 2019" vieglatlētikā( 2003.-2005.g.dz.)
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)
28.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latvijas un pasaules vēsture
29.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
30.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Fizika
30.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
30.05.15:00 – 18:30Latvijas skolēnu 72.spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā( 2005.-2007.g.dz.)
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)

Jūnijs

03.06.09:00 – 15:00Eksāmens vidussk. - Informātika
04.06.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Matemātika
04.06.09:00 – 15:00Eksāmens vidussk. - Informātika
05.06.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Bioloģija
07.06.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Ķīmija
10.06.09:00 – 14:00Eksāmens vidussk. - Ģeogrāfija
11.06.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latvijas vēsture
12.06.09:00 – 14:00Eksāmens 12.kl. - Ekonomika
15.06.18:00 – 21:00Izlaidums JEPVĢ 12.klašu skolēniem
16.06.15:00 – 17:00Izlaidums JEPVĞ 9.klašu skolēniem