Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
31.03. – 05.04JEPVĢ Erasmus+ projekta "The ARTICS' C3 aktivitātes ar skolēniem partnerības skolā Porto, Portugālē.
02.04.09:30 – 15:30Dalība simpozijā "Interešu izglītība 21.gadsimtā. Radošums-Personība-Karjera"
Rīga, Latvija (karte)
03.04.JEPVĢ SACENSĪBAS FLORBOLĀ 7.-12. KLASĒM
03.04.Latvijas izglītības iestāžu KORU konkursa, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2.kārta
II kārtas dziesmu - izloze notiek 25.martā, zvanot pa tālr. 60001623, laika posmā no plkst.8.30-9.30 II kārtā piedalās Preiļu mūzikas un mākslas skolas (BJC) 5.-9.klašu koris un Aglonas bazilikas Kora skolas 4.-9.klašu koris.
Daugavpils latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Latvija (karte)
03.04.13:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā( 2005.-2006.g. dz. zēniem un meitenēm)
Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
04.04.09:00 – 15:00Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra aicina Jūs un Jūsu audzēkņus piedalīties olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”, kura notiks 2019. gada 4. aprīlī DU, Parādes ielā 1, Daugavpilī. Iegūt papildus informāciju par olimpiādes norises vietu, laiku un kārtību, kā arī reģistrēties dalībai olimpiādē (līdz 21.03.2019. plkst. 17.00) var lapā: https://paskalaritenis.ik.du.lv/ No vienas izglītības iestādes var pieteikt tikai trīs dalībniekus. Ar cieņu, Informātikas katedras kolektīvs
04.04.13:00 – 18:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles florbolā( 2007.g.dz. un jaunākiem zēniem)
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.04.10:00 – 13:0019. atklātā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde 10.-12.kl.
1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi: 1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu, 1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu, rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi; 1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu. 2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo sastāvā. 3. Olimpiādes organizētāji: Valsts izglītības satura centrs, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās. 4. Olimpiādes norise: 4.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde: 4.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz 2019. gada 5. aprīlim; 4.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā; 4.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija. 4.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde: 4.2.1. norises laiks un vieta — 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2; 4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta un Latvijas Universitātes docētāji; 4.2.3. darba ilgums 180 minūtes (10:00–13:00); 4.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi; 4.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā; radošie uzdevumi, skolēnu darbu prezentācijas. 5. Olimpiādes uzdevumu tēmas: 1) latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes); 2) Annai Rancānei – 60; 3) jaunākā latgaliešu literatūra: Raibīs “Pistacejis” (2017); 4) tulkojumi latgaliešu valodā: L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (2015), A. de Sent- Ekziperī “Mozais priņcs” (2017); 5) Latgales kultūrtests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas 2018. gadā). 6. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2019. gada 8. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu (lvlksa@inbox.lv). Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds. Olimpiādes nolikums pieejams VISC mājaslapā.
1.posms - skolās, 2.posms - 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2 (karte)
07.04.13:00 – 15:30Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2019"
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 2.aprīlim elektroniski - preilubjc@preili.lv. Nolikums - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu KN (karte)
08.04. 08:30 – 12.04 17:00Atvērto durvju dienu nedēļa 6. klašu skolēniem un viņu vecākiem
10.04.10:00 – 12:00Atvērto durvju diena 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem
10.04. 10:30 – 11.04 16:00Ģeogrāfijas olimpiādes 3.posms Rīgā 10.-12.kl.
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. (karte)
10.04.18:00 – 18:30PARKA PUSSTUNDAS SKRĒJIENS -2019
Parkā pie estrādes (karte)
11.04.09:00 – 14:00Diagnosticējošais darbs 11.kl. ķīmijā/fizikā
11.04.11:00 – 16:00Bērnu un jauniešu folkloras kopu Dienvidlatgales novada sarīkojums
Līvānu kultūras centrs (karte)
12.04.13:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā( 2003.-2005.g.dz.)
Ķekava, Latvija (karte)
13.04.CĪRUĻPUTENIS PREIĻOS
15.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas)
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.04.Homines 2019 konkurss 11.-12.klašu skolēniem, Rīgā RSU
16.04.13:30 – 14:30Mācību ekskursija Zemessardzes 35.bataljonā Preiļos
16.04.14:30 – 17:00212.kab. Kursi skolotājiem par Digitālo paneļu izmantošanu
16.04.14:30 – 16:30212.kab. Kursi skolotājiem par Digitālo paneļu izmantošanu (2.daļa)
17.04.10:00 – 13:00Informatīvs seminārs par bērnu tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" norisi
Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
17.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā( 1999.-2002.g.dz.,2003.-2004.g.dz.,2005.-2006.g.dz.,2007.g.dz.un jaunāki)
Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas)
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas)
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.04.Lielā Piektdiena
20.04.Klusā sestdiena
21.04.Lieldienas
22.04.Otrās Lieldienas
23.04.09:00 – 12:30Lieldienu olu izstāde '' Raibo olu brīnumi''
23.04.12:50 – 13:30Lieldienu pasākums '' Lieldienu jampadracis''
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
24.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības un JE PVĢ kauss badmintonā(2005.-2006.g.dz., 2003.-2004.g.dz., 2000.-2002.g.dz.)
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un Preiļu 1.pamatskolā (karte)
24.04.18:00 – 18:30PARKA PUSSTUNDAS SKRĒJIENS -2019
Parkā pie estrādes (karte)
26.04.16:00 – 19:30Latvijas skolēnu 72.spartakiāde vieglatlētikas pavasara krosā( 6-as vecuma grupas)
Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04.09:00 – 17:00Robotu sacensības Maltā
Rēzeknes novada pašvaldība, Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
30.04.10:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziemu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2.seminārs
VISC, Rīga (karte)