Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
30.04.10:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziemu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2.seminārs
VISC, Rīga (karte)
01.05.Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas gadadiena
01.05.Darba svētki
04.05.Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena