Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
01.05.Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas gadadiena
01.05.Darba svētki
04.05.Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
06.05.08:00 – 19:00KSIM fināla scensības 2019.gada 6.maijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā
Cēsu valsts ģimnāzija (karte)
07.05. – 10.05Erasmus+ projekta "The ARTICS" noslēguma starpvalstu sanāksme
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
07.05.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
08.05.13:00 – 18:30Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā(4-as vecuma grupas)
Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
09.05.12:30 – 13:30Skolas konkurss ''Erudīts'' par ES
09.05.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētika( 4-as vecuma grupas)
Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
14.05.13:00 – 18:30Latgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2000.-2002.g.dz. jaunieši un jaunietes un 2003.-2005. g. dz. meitenes un zēni)
Rēzeknes pilsēta, Rēzekne, Latvija (karte)
16.05.13:00 – 16:30Preiļu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un pedagogu apbalvošanas pasākums
Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.05.10:00 – 11:00Pēdējais zvans
18.05. – 19.05DALĪBA Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkojumā
Sarīkojums notiek Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu pulkā teku" ietvaros. Sarīkojuma 2018./2019.mācību gada tēma "Rotā saule, rotā bite".
Iecava, Iecavas novads, LV-3913, Latvija (karte)
21.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latviešu valoda
22.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
23.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
24.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Matemātika
28.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latvijas un pasaules vēsture
29.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
29.05.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
30.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Fizika
30.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
30.05.10:00 – 11:00Proline par Epson wf-3520 Mārim
31.05.11:30 – 13:00Preiļu novada laureātu skolu sportā apbalvošanas pasākums
Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.05.13:00 – 14:30Preiļu novada interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā laureātu apbalvošanas pasākums
Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)