Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
02.09.Zinību diena ģimnāzijā
9.00 - klases stundas 9.50 - svinīgā līnija 10.30 - fotografēšanās
03.09.09:00 – 12:00Adaptācijas diena
05.09.09:00 – 15:00Tūrisma diena
06.09.15:00 – 17:00VĀRKAVAS BEZCEĻU SKRĒJIENS
17.09.10:00 – 14:15Nodarbība 11.klašu izglītojamajiem par zinātniskās pētniecības darba izstrādi.
Notiks 206.kabinetā. Nodarbību vada Laura Riekstiņa -Zauska.
20.09.10:00 – 14:00OLIMPISKĀ DIENA
23.09.16:00 – 17:00Ģimnāzistu parlamenta sanāksme
24.09.10:00 – 14:00STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS RUDENS KROSA STAFETĒS
26.09.14:30 – 16:00Eiropas Valodu dienas pasākums 7.-12. klašu izglītojamajiem.
Piedalās visu klašu izglītojamie.
27.09.09:50 – 11:20Lekcija ''Alternatīvā enerģija un pedāļenerģija''
27.09.13:00 – 15:00LATVIJAS SKOLU RUDENS KROSA STAFETES PREIĻOS