Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
04.02.10:00 – 14:00Ķīmijas valsts 61.olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaitē
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.02.Ēnu diena
13.02.10:00 – 14:00Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde 10.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaitē
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.02.09:30 – 15:00Matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu izglītojamajiem
Pieteikšanās līdz 07.02.2020. preiluiplietv@preili.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.02.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta
Preiļu novada BJC (karte)
18.02.10:00 – 15:00Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības"Mazā balva"3.posms
Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
18.02.11:00 – 15:00Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam "Saule vija zelta rotu"
Piedalās Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi
Preiļu kultūras nams (karte)
21.02.10:00 – 16:30Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "NO BAROKA LĪDZ ROKAM"
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Rēzeknes 5.vidusskola (karte)
21.02.19:00 – 23:00Žetonu vakars
21.02.19:00 – 21:00Kora Latvija koncerts (Māris Sirmais)
24.02.09:30 – 12:00Vācu valodas 50.olimpiāde 8.klases izglītojamajiem
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.02.09:30 – 14:30"Piena spēka"18.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā (2004.-2007.g.dz.) 1.posms
Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
28.02.Izstāde ''Skola 2020''
28.02.10:00 – 19:00Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta
Jēkabpils BJC (karte)
28.02.11:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “RADI ROTĀJOT” 1.kārta - izstādes “Radi rotājot” atklāšanas pasākums, tērpu skate un radošās darbnīcas.
Preiļu novada BJC (karte)